Ποιος μπορεί να εγγραφεί στο wiki

Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη;

Εκπαιδευτικοί που έχουν ενδιαφέρον και θέλουν να ασχοληθούν με τους σχολικούς κήπους .

Γίνε μέλος!

Στείλε mail στον διαχειριστή του Wiki και γράψε το λόγο που θέλεις να γίνεις μέλος;
e-mail : vmisailidis at gmail.com

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License