Σχεδιασμός
Με γνώμονα του Σχεδίου Δράσης για την Αναδιαμόρφωση-Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Αυλής και με λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη υπάρχουσες κατασκευές προχωρήσαμε στον σχεδιασμός του σχολικού μας κήπου . Θελήσαμε να κάνουμε έξι παρτέρια ίδιων διαστάσεων ώστε η κάθε τάξη να υιοθέτηση το δικό της.
aerofotografia.PNG

Χάρτης στοιχείων αυλής

sxedio.PNG
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License